WONDER Hydrangea TOKYO FUJI โตเกียว-ฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน3คืน

JXJ61
สายการบิน:
AIR ASIA X
พีเรียดเดินทาง:
JUL - AUG 2023
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ
ราคา:
27,888.00฿

  • รายละเอียด
  • รีวิว
วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ -ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - พักฟูจิออนเซ็น
วันที่ 3ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค - วัดอาซากุสะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - Odaiba Marine Park
วันที่ 4อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม
วันที่ 5ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ความเห็นจากลูกค้าจริง