NRT51 XJ BKK TOKYO ซากุระ ยืน1 FREEDAY (MAR-APR) 5D3N

NRT51
สายการบิน:
AIR ASIA X
พีเรียดเดินทาง:
MAR - APR 2024
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ
ราคา:
37,999.00฿

  • รายละเอียด
  • รีวิว
PROGRAM DETAIL
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)              (–/–/–)

วันที่ 2 นาริตะ – วัดนาริตะซัน – นาริตะโอโมเตซันโดะ – แม่น้ำเมกุโระ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท                                                 (–/L/D)

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – สวนจิโดริงะฟูจิ – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ                       (B/L/–)                                    

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย                         (B/–/–)

วันที่ 5 นาริตะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                  (B/–/–)


ความเห็นจากลูกค้าจริง