NRT52 XJ BKK TOKYO ซากุระ โลกสีชมพู (เที่ยวเต็ม) (MAR-APR) 5D3N

NRT52
พีเรียดเดินทาง:
MAR - APR 2024
สายการบิน:
AIR ASIA X
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ
ราคา:
39,999.00฿

  • รายละเอียด
  • รีวิว
PROGRAM DETAIL
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                (–/–/–)  

วันที่ 2 นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – สวนอุเอโนะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท                             (–/L/D)

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใส โอวิโนะฮัคไค – สวนจิโดริงะฟูจิ – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ                                       (B/L/–) 

วันที่ 4 คาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – สวนกอนเก็นโด - อิออน นาริตะ มอลล์                                         (B/–/–)

วันที่ 5 นาริตะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)           (B/–/–)


ความเห็นจากลูกค้าจริง