KIX51 TG BKK OSAKA TOKYO GRAND SAKURA (MAR-APR)-6D4N

KIX51
พีเรียดเดินทาง:
MAR - APR 2024
สายการบิน:
THAI AIRWAYS
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ
ราคา:
67,999.00฿

  • รายละเอียด
  • รีวิว
PROGRAM DETAIL
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                 (–/–/–)

วันที่ 2 โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  - ถนนสายนักปราชญ์                         (–/L/D)

วันที่ 3 ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ                          (–/L/D)

วันที่ 4 เมืองโอคาซากิ - ปราสาทโอคาซากิ - สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค                                          (B/-/D)

วันที่ 5 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนจิโดริงะฟูจิ – ย่านชินจูกุ                                             (B/L/-)

วันที่ 6 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ– สวนอุเอโนะ - สนามบินฮาเนดะ                                                (B/–/–)


ความเห็นจากลูกค้าจริง